En
اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور ارمنستان تعداد شب 3 مقصد نهایی ایروان ایرلاین ارمنیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2022/12/31 شمسی : 1401/10/10 روزهای حرکت سه شنبه / جمعه
گالری
ایروان
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
REGINEH (ایروان)هتل REGINEH (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
45$
35$
 
10$
20$
ارزی
110$
78$
 
10$
54$
MARRIOT(ایروان)هتل MARRIOT (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
83$
143$
 
10$
25$
ارزی
240$
420$
 
10$
65$
SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
20$
30$
 
10$
15$
ارزی
80$
55$
 
10$
35$
HILTON(ایروان)هتل HILTON
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
64$
43$
 
10$
25$
ارزی
185$
120$
 
10$
65$
Radisson Blu(ایروان)هتل Radisson Blu (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
82$
52$
 
10$
25$
ارزی
238$
149$
 
10$
70$
Baxos(ایروان)هتل Baxos (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
20$
30$
 
10$
15$
ارزی
80$
55$
 
10$
35$
Ani Grand(ایروان)هتل Ani Grand (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
57$
35$
 
10$
25$
ارزی
162$
99$
 
10$
48$
هتل قیمت به تومان

REGINEH (ایروان)هتل REGINEH (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 45$
دو تخته 35$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 20$
ارزی
یک تخته 110$
دو تخته 78$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 54$

MARRIOT(ایروان)هتل MARRIOT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 83$
دو تخته 143$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 240$
دو تخته 420$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 65$

SHIRAK(ایروان)هتل SHIRAK

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 20$
دو تخته 30$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 15$
ارزی
یک تخته 80$
دو تخته 55$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 35$

HILTON(ایروان)هتل HILTON

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 64$
دو تخته 43$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 185$
دو تخته 120$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 65$

Radisson Blu(ایروان)هتل Radisson Blu (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 82$
دو تخته 52$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 238$
دو تخته 149$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 70$

Baxos(ایروان)هتل Baxos (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 20$
دو تخته 30$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 15$
ارزی
یک تخته 80$
دو تخته 55$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 35$

Ani Grand(ایروان)هتل Ani Grand (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 57$
دو تخته 35$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 162$
دو تخته 99$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 48$
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر هزینه پرواز 7/360/000 تومان
برنامه سفر

ساعت پرواز:سه شنبه 

تهران - ایروان 12:00

ایروان - تهران09:00

ساعت پرواز جمعه

تهران - ایروان14:00

ایروان - تهران11:00

توضیحات

1.نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه کردیده است

2.تست pcrدر بدو ورود به ایروان انجام میشود وهزینه ان بعهده مسافرمیباشد(40دلار-اعتبار96ساعت) بدیهی است پس ازمدت مذکور جهت بازکشت به ایران نیازبه انجام مجدد تست میباشد.هماهنکی لازم جهت انجام تستتوسط این شرکت انجام کردیده است

3.نرخ کودک زیر 2سال 720.000تومان می باشد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*