پرینت جزئیات
: آدرس اتوبان ستاری نبش خیابان شاملو پلاک 92 : تلفن 44004071-44007142
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 01 نام تور تور ارمنستان تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین ارمنیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2022/12/31 شمسی : 1401/10/10 روزهای حرکت سه شنبه / جمعه
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
REGINEH ()هتل REGINEH (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
45$
35$
 
10$
20$
ارزی
110$
78$
 
10$
54$
MARRIOT()هتل MARRIOT (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
83$
143$
 
10$
25$
ارزی
240$
420$
 
10$
65$
SHIRAK()هتل SHIRAK
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
20$
30$
 
10$
15$
ارزی
80$
55$
 
10$
35$
HILTON()هتل HILTON
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
64$
43$
 
10$
25$
ارزی
185$
120$
 
10$
65$
Radisson Blu()هتل Radisson Blu (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
82$
52$
 
10$
25$
ارزی
238$
149$
 
10$
70$
Baxos()هتل Baxos (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
20$
30$
 
10$
15$
ارزی
80$
55$
 
10$
35$
Ani Grand()هتل Ani Grand (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
57$
35$
 
10$
25$
ارزی
162$
99$
 
10$
48$
هتل قیمت به تومان

REGINEH ()هتل REGINEH (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 45$
دو تخته 35$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 20$
ارزی
یک تخته 110$
دو تخته 78$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 54$

MARRIOT()هتل MARRIOT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 83$
دو تخته 143$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 240$
دو تخته 420$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 65$

SHIRAK()هتل SHIRAK

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 20$
دو تخته 30$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 15$
ارزی
یک تخته 80$
دو تخته 55$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 35$

HILTON()هتل HILTON

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 64$
دو تخته 43$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 185$
دو تخته 120$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 65$

Radisson Blu()هتل Radisson Blu (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 82$
دو تخته 52$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 238$
دو تخته 149$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 70$

Baxos()هتل Baxos (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 20$
دو تخته 30$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 15$
ارزی
یک تخته 80$
دو تخته 55$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 35$

Ani Grand()هتل Ani Grand (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته 57$
دو تخته 35$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 25$
ارزی
یک تخته 162$
دو تخته 99$
نفر سوم -
کودک 6-2 10$
کودک 12-6 48$
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر هزینه پرواز 7/360/000 تومان
برنامه سفر

ساعت پرواز:سه شنبه 

تهران - ایروان 12:00

ایروان - تهران09:00

ساعت پرواز جمعه

تهران - ایروان14:00

ایروان - تهران11:00

توضیحات

1.نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه کردیده است

2.تست pcrدر بدو ورود به ایروان انجام میشود وهزینه ان بعهده مسافرمیباشد(40دلار-اعتبار96ساعت) بدیهی است پس ازمدت مذکور جهت بازکشت به ایران نیازبه انجام مجدد تست میباشد.هماهنکی لازم جهت انجام تستتوسط این شرکت انجام کردیده است

3.نرخ کودک زیر 2سال 720.000تومان می باشد.